Om Foredrags Gruppen

-  Danmarks mest inspirerende foredragsholdere samlet på ét sted

Kvalitet og sammenhæng er nøgleordene for Foredrags Gruppen, som består af en række individuelle foredragsholdere, der alle garanterer for kvalitet i indhold og opfyldelse af aftaler. Foredrags Gruppens medlemmer holder enkeltstående eller sammenhængende oplæg. Du kan således booke et enkelt foredrag, eller du kan planlægge et helt års arrangementer med en rød tråd i temaet.

Kvalitet

Bare fordi man er kendt, er man ikke nødvendigvis en god foredragsholder. Alle vore foredragsholdere er med i Foredrags Gruppen, fordi de er kendt for deres indholdsrige og inspirerende foredrag. Der er tale om folk med stor erfaring, som virkelig vil noget med deres indlæg. Indlæg, som hele tiden er i udvikling og tilpasset tiden og tilhørernes behov. Referencemæssigt bygges på arrangører, tilhørere mv. der har tilkendegivet en stor tilfredshed med foredragsholderens indlæg, herunder både performance og indhold.

Sammenhæng

De fleste foreninger og organisationer holder 2-3 arrangementer om året. Hvis en foredragsholder kommer i april, vil denne oftest ikke komme mere i år eller næste år, for nu er man "hørt". 

Det Foredrags Gruppen tilbyder er, at to eller tre andre fra gruppen kan komme i august eller november med et foredrag, der ligger i forlængelse af det netop hørte foredrag med en ny vinkel, men en klar overlapning. På denne måde er det muligt at skabe kontinuitet for tilhørerne gennem simpel koordination mellem uafhængige foredragsholdere i et fællesskab.

Idéen er, at du som planlægger kan booke 2-4 foredrag for dette år eller de næste to år og dermed have fred til at glæde dig til arrangementerne. Du ved, at der er en rød tråd, og at kvaliteten er ok, idet vi står inde for hinanden. Du ved, at alle i gruppen møder op, og skulle der opstå sygdom, vil en anden fra gruppen kunne møde op.

En anden mulighed er, at Foredrags Gruppen kan stille med to foredragsholdere til et arrangement eller måske tre eller fire på et længere arrangement. Der er stadig sikkerhed for, at der er en rød tråd gennem det produkt vi leverer, selv om vinklingen kan være meget forskellig. 

Foredragsemner

  • Stress og konflikt
  • Ledelse fra mange vinkler
  • Krise og kriseberedskab
  • Forældre og børn
  • Trivsel skole og andre institutioner
  • Trivsel på arbejdspladsen