Rikke Yde Tordrup

Rikke Stor2014

Rikke er autoriseret praktiserende psykolog, forfatter og foredragsholder. Derudover er hun gæsteforelæser på Ålborg Universitet og Børnesagkyndig og Specialist i klinisk børnepsykologi.

Rikke holder indlæg og foredrag for pædagoger, lærere, dagplejere, socialrådgivere, sundhedsplejersker og hjemmehjælpere samt plejepersonale. Hun tilbyder også foredrag til forældremøder og for professionelle behandlere. Udgangspunktet for Rikkes arbejde er altid med barnet i centrum.

Rikke arbejder med processer og har evnen til at kommunikere klart, seriøst og med stor humor. Hun bruger masser af eksempler fra det virkelige liv og vores hverdag og er rigtig god til at tilpasse sine foredrag til den gruppe, hun står foran. Af samme grund vil hun gerne briefes rigtig godt af den, der bestiller foredraget.

Som praktiserende psykolog kender hun også til sider og oplevelser, som ikke hører til en almindelig hverdag. Derfor har hun i humoren en stor dybde, der giver tilhørerne mulighed for at høre om noget, de ikke vidste noget om, men som nu giver en ny mening.

Foredrag med Rikke

  • Moderne forældreskab – gå kærligt foran
  • Omsorgssvigts konsekvenser
  • Et barn kommer til verden - en mor fødes
  • De markante forældre
  • Daniel Stern og miljøbehandling
  • Forstå det individuelle barns virkelighed og drop den generelle rigtighed
  • Forstå dit barns udvikling og støt herigennem netop dit barn endnu videre
  • Det adopterede barns udvikling og støtte hertil
  • Når familieforøgelsen sker via adoption
  • Skilsmissens smerte, dilemmaer og udviklingsmuligheder