Mette Stadager Jakobsen

Billed Mette Large

Mette er uddannet sygeplejerske med mangeårig ledelseserfaring, rådgiver i dag organisationer i strategi og kulturudvikling, implementering samt eksekvering af forandringsprocesser. Derudover er hun en ofte benyttet underviser og foredragsholder.

Mette holder indlæg og foredrag for offentlige ledere, plejepersonale, hjemmepleje, almen praksis og andre med interesse i Sundheds Danmark. Hun tilbyder også foredrag til personalemøder, teammøder etc. for professionelle behandlere.

Mette har i en årrække fungeret som konsulent på Hospitaler med fokus på høj kvalitet, øget sikkerhed og solid økonomi. Herunder at finde ind til kernen i motivationen af forandring, og aktivere den moderne ledelse til kærligt at vise vejen.

Mette arbejder med processer, kommunikere klart og tydeligt, evner at lytte og være tilstede, hvilket giver hende en dyb indsigt og stor fortrolighed. Et andet kendetegn er hendes evne til at formidle enkelt, få alle inddraget med stor humor uden at det bliver useriøst. Mette bruger mange praktiske eksempler fra den virkelige verden tilpasset den enkelte målgruppe.

 

Foredrag med Mette

Ledelse og organisation;

 • Parat til at møde morgendagens udfordringer med et smil?
 • Det offentlige – er ”det” noget særligt!
 • Strategi og kulturudvikling – herunder eksekvering
 • Succesfuld implementering – hvad skal der til?
 • Restrukturering og fusionsproces
 • Forandringsledelse
 • Organisationsudvikling
 • Performance – team, kultur og værdier
 • Det perfekte team - findes det?
 • Produktivitet og arbejdsglæde
 • I relationen vi skaber resultater
 • Værdiskabende ledelse
 • Få succes med sam-arbejdsglæde og trivsel
 • Mennesker under forandring – hvordan skal vi overleve?
 • Fra silo til samarbejde

Management;

 • Resultatorienteret ledelse i det offentlige
 • Lean – Kaizen
 • Benchmarking hvad er det og kan det bruges i sundhedsvæsenet?

Sundhedsfaglig;

 • Udfordringer i det danske sundhedsvæsen
 • Med hele vejen – fra ide til implementering
 • Evidensbegrebet – det er alvor!
 • Sammenhængende forløb (accelererede forløb) hvad skal der til og hvordan når vi dertil?
 • Samarbejdet mellem det integrerede sundhedsvæsen (hospital, kommune og almen praksis)