Ann Elisabeth Knudsen

ann_stor.jpg

Ann er uddannet cand. mag. og er lektor i dansk og psykologi.
Allerede mens hun læste psykologi på universitetet, var neuropsykologi og hjerneforskning hendes hovedinteresse.
Viden om hjernens udvikling og funktion har stort set været hendes arbejdsfelt lige siden.

Ann har arbejdet i praksis med genoptræning af børn og unge efter hjerneskader – først via Røde Kors og siden som konsulent.

Hjerneåret i 1997 bidrog til Anns valg om at hellige sig hjernens mysterier. Både gennem studier, praksiserfaringer, forskning og formidling.

Ann har i en årrække fungeret som konsulent på skoler.
Her hjælper hun fx. lærere med at afklare, om udsatte børn har neurologiske problemer eller almindelige opvækstrelaterede adfærdsproblemer.

Ann har blandt andet været involveret i en tænketank, som udarbejdede visioner for børne- og ungeområdet (0-18 år) i Århus Kommune.

Ann skriver bøger, holder foredrag, deltager i skiftende forskningsprojekter og har også medvirket i en lang række interviews i aviser, tidsskrifter, radio og tv. Hun har bl.a. medvirket i tv-udsendelserne "Den lille forskel" og "Test nationen". 
På DR1 sendes i 2010 et dagsaktuelt program, hvor hun - sammen med andre - bliver bedt om at tage stilling til forskellige dagsaktuelle nyheder.
Netværket på p1 er titlen på programserien.

Foredrag med Ann

  • Seje drenge og superseje piger
  • Pæne piger, dumme drenge
  • Hvordan overlever man med en teenager i huset?
  • Den lille forskel på mænd og kvinder
  • Rummelighed i daginstitutioner og folkeskoler?
  • De besværlige børn – er de afvigende eller adfærdsvanskelige?
  • Børn der er anderledes – om børn med diagnoser eller i grænselandet til en diagnose
  • Få nøglen og bryd koden – skab bedre kommunikation med det modsatte køn
  • Børn og sprog
  • Introduktion til neuropsykologien